LAG möte för beslut

In Nyhet by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 3 veckor innan ett LAG-möte för att vi ska hinna bereda ärendet.

13 mars Årsmöte Oxelösund

3 april Västerljung, Bergs gård

13 juni