View Post

Fiskegruppen

In Kickstartprojekt by Tomas

Leader kan även stödja lokala insatser för att utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk eller fisketurism. Under åren 2007-2013 ingick vi ett fiskeområde med stöd från Hav- och Fiskefonden. Nuvarande period, 2014-2022 har vi endast medel från Landsbygdsfonden men, eftersom vår strategis inriktning också återspeglar de behov som vi identifierar från vårt fiskeområde kan vi beakta insatser som är fiskerelaterade. …

View Post

Lokalmat köp/sälj via nätet

In Uncategorized by Tomas

Kick Start Nära Mat Vilka önskemål, behov och krav på en digital plattform ställer du, där du som producent kan sälja dina varor och som du konsument kan hitta lokalproducerade varor? Det finns flera framgångsrika modeller Local Food Nodes Reko-ring

View Post

Stolt mat i Sörmland

In Kickstartprojekt by Tomas

Stolt Mat i Sörmland har under det senaste året träffat många personer som på olika sätt är intresserade av att utveckla mjölkproduktion och lokal förädling av mejeriprodukter i Sörmland. Ökad efterfrågan på svenska och lokalproducerade mejeriprodukter hos stora konsumentgrupper, närhet till expansiva Stockholmsmarknaden och därmed möjligheter till ett bättre mjölkpris är några av de tankar som florerat. Det här intresset …