LAG möte för beslut

In Nyhetby Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 2 veckor innan ett AU-möte för att vi ska hinna bereda ärendet.

6 nov AU-möte beredning av ärenden

15 nov LAG-möte för beslut (Trosa)