LAG möte för beslut

In Nyhet by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 2 veckor innan ett AU-möte för att vi ska hinna bereda ärendet.

20 feb AU-möte beredning av ärenden

27 feb LAG-möte för beslut (Trosa)

Aktuella datum