Kontaktlista, stadgar och protokoll2019

LAG-möte 15 november
Protokoll

LAG-möte 19 september
Protokoll

LAG-möte 13 juni
Protokoll

LAG-möte 7 maj
Protokoll

Årsmöte 13 mars 2019

Dagordning
Årsredovisning
Årsrapport
Risk och kvalitetsrapport

LAG-möte den 6 februari 2019

Protokoll

2018

LAG-möte den 27 november 2018

Protokoll

LAG-möte den 11 sep 2018

Protokoll

LAG-möte den 4 juni 2018

Protokoll

LAG-möte den 9 april 2018

Protokoll

Årsmötesförhandlingar 26 mars

Protokoll

Årsberättelse

Årsredovisning

Firmateckning

Revisionsberättelse

Arbetsordning

Revisionsberättelse lekman

LAG-möte den 6 mars 2018

Protokoll

LAG-möte den 8 februari 2018

Protokoll


2017

LAG-möte 16 november 2017

Protokoll

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

AU möte 2 nov 2017

Protokoll

LAG-möte 13 september 2017

Protokoll

LAG-möte 8 maj 2017

Protokoll

Årsmöteshandlingar 21 mars 2017

Konstituerande

Årsmötesprotokoll

Årsberättelse

Arbetsordning

Revisionsberättelse lekman

Revisionsberättelse auktoriserad

Kvalitetsrapport

Riskanalys

Röstlängd

Bokslut

LAG-möte 21 mars 2017

Handlingsplan

LAG-möte 7 februari 2017

Protokoll

LAG-möte 15 mars

Protokoll

AU möte 16 januari 2017

Protokoll


2016

LAG-möte 2 dec-12 dec

Protokoll

LAG-möte 22 november

Protokoll

LAG-möte 7 november

Protokoll

AU möte 21 oktober

Protokoll

LAG-möte 2 september

Protokoll

AU möte 24 augusti

Protokoll

LAG-möte 9 juni

Protokoll

AU möte 4 maj

Protokoll

AU möte 14 april

Protokoll

LAG möte 7 april

Protokoll

AU möte 26 februari

Protokoll

LAG möte 20 januari

Protokoll

AU möte 15 januari

Protokoll

2015

AU möte 1 december

Protokoll

LAG möte 15 oktober

Protokoll

Stämma 26 augusti

Protokoll