Beslutsdatum 2023

Styrelsemöten för beslut, Följande datum kommer styrelsen för Leader Sörmlandskusten fatta beslut om inkomna projektansökningar 2023.

Styrelsemöten för beslut 2023.

Tänk på att era ansökningshandlingar måste vara kompletta minst 3 veckor innan!

  • 14 juni
  • 14 sep
  • 26 okt
  • 4 dec