Hur vill du forma framtidens Landsbygd?


Snart börjar en ny programperiod av lokalt ledd utveckling 2021-2027.

Vi ska ta fram en ny strategi som vi tror kan leda till en smart landsbygd.

Vill ni vara med och tycka till? Eller vill ni få inspiration? Hör av er till oss och bli medlem!

Bli medlem

Snart börjar en ny programperiod av lokalt ledd utveckling 2021-2027.

Vi ska skriva fram en ny strategi som vi tror kan leda till en smart landsbygd.

Vi behöver nya berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Vi vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga samhällen ger sammantaget ett starkare och mindre sårbart lokalsamhälle.

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet – en inspirationsskrift

Boverket har gett ut en introduktion till de möjligheter och risker som den digitala teknikutvecklingen kan innebära för den rumsliga utvecklingen på en övergripande planeringsnivå.

Boverket

Denna inspirationsskrift lyfter fram konkreta exempel från olika delar av landet. Här kan ni läsa både om Stavsjö och hur Leader Sörmlandskusten ser på framtidens landsbygd Ladda hem skriften

Smarta Landsbygder
Begreppet Smarta landsbygder kommer ursprungligen från det Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD, och bregreppet Smart Villages. Framgångsrika exempel finns i landsbygder i hela Europa och i Sverige. Läs mer på landsbygdsnätverkets hemsida
Vi tror att vi behöver bygga upp nya förhållningssätt till hur vi formar och utvecklar vår landsbygd på ett smartare sätt.

Smarta Landsbygder

Läs mer om Smarta Landsbygder på Landsbygdsnätverkets hemsida

Vill ni vara med och tycka till? Hör av er till oss och bli medlem!