Fiskegruppen

In Kickstartprojekt by Tomas

Leader Sörmlandskusten har startat en lokal fiskegrupp som arbetar för att sprida information och mobilisera projektinitiativ.

Vill du ta del av inbjudningar till studiebesök eller på annat sätt engagera dig i fiskefrågor kontakta oss! I LAG så är Joakim Öhman  vår expert gällande fiskefrågor

Hur kan vi inspirera till fler fiskodlare i vårt område?

Läs Peter Eklunds text: Framtiden är blågrön Framtiden är Blågrön Peter Eklund 171127

Länsbygderådet Sörmland har tillsammans Vattenbruk Ost, Studieförbundet Vuxenskolan med Refarm 2030 fått medel från den Nationella Livsmedelsstrategin som administreras av Jordbruksverket för att driva projektet ”Fler nya företag inom cirkulär vattenbruk”

Detta blir en uppföljning av det seminarium som Länsbygderådet genomförde för knappt ett år sedan i anslutning till Störanläggningen i Enstaberga. En av huvudaktörerna då var Niklas Wennberg, Hylapond AB och Stadsjord i Göteborg. Niklas inte bara vet hur man organiserar akvaponik, han har en fungerande enhet igång. Två-tre olika sorters fiskar i produktion och tillhörande växthus under planering – se modell ovan. Så ser ramarna ut för vårt studiemöte i väst.

På gång: Bjursätters ladugård utrustas nu med bassänger och teknisk utrustning för fiskodling. Dessa
skall sedan kopplas samman med en vertikal växtodling i samma byggnad via ett unikt system av oxiderings
bäddar. På så sätt kommer den näring som tillförts systemet via foder exporteras bort ur systemet via skörd
av fiskar och grönsaker så ingen näring eller föroreningar tillförs den yttre miljön, 0-utsläpp.
Projektet skall förutom att producera fisk och grönsaker fungera som demonstrationsanläggning så
intresserade kan bygga och driva sina egna produktionsanläggningar.

För mer info kontakta Eva von Heideken 070-594 41 18 eller Bo Persson 076 851 10 76

Historik

  • 17 Jan Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling
  • 6-7 Feb Fiske och Skärgårdskonferens på Sydkoster
  • 27 nov studiebesök Störodling Ensaberga Fisk_pa_land_27_nov
  • 3 oktober 2017 Studiebesök på slakthuset Göteborg ett nav för kvartersodling och akvaponi