LAG-möte

Styrelsemöte för LAG

Senast vecka 23 måste handlingar för beslut vara inlämnade.

 

LEADER Sörmlandskusten
    Torps Säteri, 642 98 Bettna
    info@leadersormlandskusten.se
    Tel: 070-725 62 69
Leader Sörmlandskusten
  Jacqueline Hellsten
  642 98 Bettna
 Tel: 070-725 62 69
W3Schools    Leader