LAG möte 27 november

Senast datum för kompletteringar inför nästkommande beslutsmöte är vecka 45

LEADER Sörmlandskusten
    Torps Säteri, 642 98 Bettna
    info@leadersormlandskusten.se
    Tel: 070-725 62 69

Leave a Comment

Leader Sörmlandskusten
  Jacqueline Hellsten
  642 98 Bettna
 Tel: 070-725 62 69
W3Schools    Leader