LAG-möte

Den 29 september har LAG ett beslutsmöte.

Det betyder att er ansökan måste vara klar minst 2 veckor innan.

LEADER Sörmlandskusten
    Torps Säteri, 642 98 Bettna
    info@leadersormlandskusten.se
    Tel: 070-725 62 69
Leader Sörmlandskusten
  Jacqueline Hellsten
  642 98 Bettna
 Tel: 070-725 62 69
W3Schools    Leader