Årsmöte

Till medlemmar i föreningen Leader Sörmlandskusten

Leader Sörmlandskusten välkomnar alla medlemmar till årsmöte onsdagen den 24 mars kl. 16.00

Anmälan sker direkt till Jacqueline Hellsten info@leadersormlandskusten.se  senast den 17 mars

På grund av Coronapandemin kommer årsmötet att vara digital i Microsoft Teams. Länk till mötet skickas vid anmälan. Bifogat finns en lathund för anslutning till Microsoft Teams. För att vi ska kunna kontrollera din identitet ber vi dig fylla i för- och efternamn när du ansluter. Det kommer att finnas möjlighet att ansluta till mötet från kl. 15.45

Om det finns andra frågor går det bra att maila till Jacqueline, mejladress se ovan.

Handlingar:

Dagordning
Årsrapport
Årsredovisning

Lathund Teams

 

LEADER Sörmlandskusten
    Torps Säteri, 642 98 Bettna
    info@leadersormlandskusten.se
    Tel: 070-725 62 69
Leader Sörmlandskusten
  Jacqueline Hellsten
  642 98 Bettna
 Tel: 070-725 62 69
W3Schools    Leader