View Post

Outdoor weekend

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Turistprojekt med flera kommuner Syftet med projektet/investeringen är att skapa sysselsättning och fler produkter för att öka lönsamheten hos aktörer inom besöksnäringen som är verksamma på landsbygden i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner Målet med projektet är att bygga upp och genomföra sex evenemang under lågsäsong med tema ”Outdoor Weekend”, kompetensutveckla ett 30-tal företagare samt att ta fram säljande marknadsföringsfilmer …

View Post

Norrbyvallens hundarena

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Västerljungs IF har byggt om en gammal fotbollsgrusplan till en arena för träning av hundar. Stödet avsåg investeringar till stängsel och belysning i ett område för hundträning. Finansiering: 430 000 kr varav 288 100 kr i projektstöd, 141 900 kr i LAG-pott och 36 348 kr i privat medfinansiering. Motivering: Norrbyvallens Hundarenan i Västerljung har bidragit till ett nytt besöksmål …

View Post

Hyreslägenheter i Stavsjö

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Idag byggs det alltför få bostäder i Sverige och på landsbygden. Under senare år har det varit nästan omöjligt. Vi ville visa en väg. Stödet avsåg konceptutveckling, dokumentation och marknadsundersökning av hyresbostäder på landsbygden. Finansiering: 625 513 kr varav 419 094 kr i projektstöd och 206 419 kr i LAG-pott LAGs motivering: Flera förstudier har visat att det finns ett …

View Post

Gården som mötesplats

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Volontärverksamhet på gården skapade behov av att investera i en ny komplementbyggnad. Stödet avsåg att uppföra ett lofthus med ett utekök samt dokumentera bygget och framväxten runt den både med bild och film. Finansiering: 500 000 kr varav 300 000 kr i privat finansiering och 200 000 kr i projektstöd. LAG:s motivering: Projektet bidrar till att förutsättningarna för att bygga …

View Post

Ekoladan, en nytänkande mat- och hållbarhetsupplevelse.

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter: Syftet med projektet är att sprida information och öka kunskapen om småskalig frukt och grönsaksodling samt nya tekniska lösningar inom uppvärmning Målet med projektet är att leverera informations- och marknadsföringsmaterial,  informationsstig, utställning och tillfällen för grupper att besöka alternativt delta vid kurser i anslutning av Ekoladan samt genomföra testodling av perenna växter. Projektet bestod i projektledning, marknadsföring, kursledning, kostnader …

View Post

Närodlad mat och besöksnäring på Vackstanäs

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Följ odlarna Åsa Waldenström och Simone Grind på Vacksta Odling under ett år. Vi ska med hjälp av de senaste progressiva småskaliga odlingsteknikerna producera grönsaker direkt till Vackstanäsgymnasiets kök. Gilla vår sida och följ med i vårt lärande! https://www.instagram.com/vacksta_odling/ Syftet med projektet är att främja lokal matproduktion. Målet med projektet är att etablera en visningsmodell för småskalig grönsaksproduktion och vild …