View Post

Grön mötesplats i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att etablera en lokal samverkansyta för att utveckla de gröna näringarna och den lokala matproduktionen. Projektet ska också öka det allmänna intresset för lokala matproduktion och visa på vägar att som ung etablera sig/studera/starta företag inom trädgård jordbruk och matförädling. Målet med projektet är att genomföra 20 studiebesök, 12 kurser, 40 praktikdagar, 2 konferenser och 2 …

View Post

Kick Start Strategisk mångfald

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska inspirera och väcka intresse hos flera aktörer att bidra till en snabb och kvalitativ integrering av nyanlända. Vi vill underlätta för nyanlända med företagsidéer att skapa nya kontakter och samarbetsparter på landsbygden. Vi vill lyfta och pröva nya grepp på lösningar som kan skapa arbetstillfällen för nyanlända eller inspirera till att …

View Post

Kick Start Leva Bo

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Leva Bo är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, digitala tjänster, möteslokaler eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: …

View Post

Life Ladders Äventyrsläger

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla den Sörmländska skärgården för friluftsliv samt främja skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Målet med projektet är att bygga 3 st flytbryggor, sittmöjligheter för 50 personer samt uppförande av en ca 400 meter lång Zipline.. Aktiviteterna i projekt är extern konsultkostnad för arbetstid, material, transport och uppförande av sittmiljöer, bryggor och zipline. Fastställt …

View Post

En digital utflyktsväg

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att locka fler turister till området och öka den digitala tillgängligheten för besöksnäringen. Avsikten är också att öka kunskapen om digital marknadsföring och sökoptimering samt främja till nya samarbeten mellan aktörer inom besöksnäringen i området. Målet med projektet är att producera en ny webbplattform med en interaktiv karta, framtagning av en manual och två …

View Post

Stall Bergtorp

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål: Syftet med projektet är att främja integration och social utveckling. Målet med projektet är att erbjuda klassbesök mellan olika skolor i samma kommun till Stall Bergtorp och att ta emot praktikanter från Arbetsförmedlingen samt genomföra ett program för organisationsutveckling av föreningens Aktiviteterna i projekt är projektledning av två personer i 19 månader Fastställt stödbelopp: 1 676 310 …

View Post

Cykelkultur i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla en servicepunkt med flera olika tjänster och hitta nya samverkansformer som gynnar Järnas utveckling. Målet med projektet är att etablera en servicepunkt med cykelverkstad/uthyrning Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration, investering i el-cyklar, tillbehör och verktyg samt marknadsföring. Fastställt stödbelopp: 683 178 krVarav projektstöd: 424 229 krVarav LAG-pott: 208 949 krVarav privat …

View Post

Kick Start Nära mat

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Nära Mat är ett projekt som ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: Hur kan vi skapa …

View Post

Leva och bo på landsbygden

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att marknadsföra goda exempel på leaderprojekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden. Målet med projektet är en publikation om 28 sidor med digitala filmer samt en visningsresa av goda projektexempel. Aktiviteterna i projekt är projektledning, konsultkostnader för produktion av publikation och filmer samt studieresa.   LAG,s …

View Post

Mångfald i boendet på Vackstanäs

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt ferieboende för barnfamiljer med utländsk härkomst på landsbygden. Målet med projektet är att: kartlägga behov och finansieringsform för uthyrningsprinciper Marknadsföring- och aktivitetsplan Aktiviteter för barnfamiljer med utländsk härkomst. Projektet består i projektledning och administration. LAG:s motivering: Projektet bidrar till att ett stort antal nyanlända barnfamiljer kan få en erfarenhet av svensk landsbygd …