View Post

Stall Bergtorp

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål: Syftet med projektet är att främja integration och social utveckling. Målet med projektet är att erbjuda klassbesök mellan olika skolor i samma kommun till Stall Bergtorp och att ta emot praktikanter från Arbetsförmedlingen samt genomföra ett program för organisationsutveckling av föreningens Aktiviteterna i projekt är projektledning av två personer i 19 månader Fastställt stödbelopp: 1 676 310 …

View Post

Cykelkultur i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla en servicepunkt med flera olika tjänster och hitta nya samverkansformer som gynnar Järnas utveckling. Målet med projektet är att etablera en servicepunkt med cykelverkstad/uthyrning Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration, investering i el-cyklar, tillbehör och verktyg samt marknadsföring. Fastställt stödbelopp: 683 178 krVarav projektstöd: 424 229 krVarav LAG-pott: 208 949 krVarav privat …

View Post

Kick Start Nära mat

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Nära Mat är ett projekt som ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: Hur kan vi skapa …

View Post

Leva och bo på landsbygden

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att marknadsföra goda exempel på leaderprojekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden. Målet med projektet är en publikation om 28 sidor med digitala filmer samt en visningsresa av goda projektexempel. Aktiviteterna i projekt är projektledning, konsultkostnader för produktion av publikation och filmer samt studieresa.   LAG,s …

View Post

Mångfald i boendet på Vackstanäs

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt ferieboende för barnfamiljer med utländsk härkomst på landsbygden. Målet med projektet är att: kartlägga behov och finansieringsform för uthyrningsprinciper Marknadsföring- och aktivitetsplan Aktiviteter för barnfamiljer med utländsk härkomst. Projektet består i projektledning och administration. LAG:s motivering: Projektet bidrar till att ett stort antal nyanlända barnfamiljer kan få en erfarenhet av svensk landsbygd …

View Post

Järna Vildmark

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Målet med projektet är att bygga en 5-kampsarena i samverkan närliggande föreningar. Aktiviteterna i projekt är egen arbetsinsats för att i ordningställa bastuflotte, jaktstig för 3D bågskytte, grillplatser, badplats och brygga. LAG:s motivering Järna Vildmark kan bidra till både nya arbetstillfällen, produkter, tjänster och skapa mervärden …

View Post

Ersboda 4H gård

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål Syftet med investeringen är att öka antalet dagbesökare på och kring Ersboda torp samt att skapa ett nytt besöksmål för kultur, rekreation och friluftsaktivitet. Målet med projektet är en fullt etablerad 4H-gård med helårsanställd personal anpassad för minst 1300 barn och ungdomar. En åretruntöppen anläggning för friluftsliv och utflyktsmål samt minst 2 nya föreningsledda aktiviteter för allmänheten …

View Post

Sörmlandsstugan 2.0

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål Syftet med projektet var att fler bostäder byggs på landsbygden samt att främja diversifiering, skapande och utveckling av nya småföretag och arbetstillfällen, öka kompetensen hos småföretagare på landsbygden. Projektet bestod i att ta fram en handbok med byggklara ritningar och instruktioner samt bygga upp en organisation som kan förvalta och sprida konceptet vidare. Ta fram en handbok …

View Post

Skulpturfestival

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att främja integrationen och öka kunskapen om mångfaldsarbete i Oxelösunds kommun, samt att öka tillgängligheten för flera kulturer till skulpturfestivalen. Målet med projektet är att etablera ett antal frivilliga faddergrupper till statyerna och översätta information om Skulpturfestivalen till flera språk samt att genomföra en workshop om att arbeta som konstnär. Aktiviteterna i projekt är …

View Post

Pumptrack

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att marknadsföra och etablera en 1600 kvm stor pumptrack . Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning samt marknadsföring. LAGs motivering: MTB förutspås vara den naturturistiska aktivitet som har störst tillväxtpotential i framtiden. Men, det finns …