View Post

Multifunktionsled

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism för personer med mindre rörlighet samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att etablera en Multifunktionsled på 1 km Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning och skyltar. LAGs motivering: För Bergs gård stärker insatsen möjligheten att bibehålla arbetstillfällen. Multileden i kombination tillbefintliga …

View Post

Oxelösunds skolodling

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att öka den lokala matproduktionen i samverkan med det offentliga köket. Målet med projektet är att kartlägga lämpliga områden för odling och förankra projektet hos medverkande parter samt inhämta kunskap och erfarenheter från liknande projekt. Aktiviteterna i projektet är projektledning, möten och workshop samt konsultkostnader för utredningar. LAG,s beslut om prioritering med …

View Post

Bondens Nära

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att öka lönsamheten för producenter av lokalproducerad mat och öka kunskapen om dess marknad. Målet med projektet är 11 seminarieträffar, marknadsföring och en metodbeskrivning av Bondens Nära. Aktiviteterna i projekt är projektledning, seminarier och marknadsföring. LAG,s Motivering Bondens Nära är ett bra exempel på hur ett antal producenter förenats kring en märkning och försäljning …

View Post

Gymmet i Stigtomta

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla kommersiell service i anslutning till ortens matbutik samt att öka förutsättningarna till fler möten mellan ortsborna lokalt. Målet med projektet är att anpassa och utrusta en lokal för gym och möten samt att marknadsföra gymmet. Aktiviteterna i projekt är iordningställande av lokal, inköp och installation av utrustning, renovering av våtutrymme samt förse …

View Post

Nackunga by

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att komplettera Nackunga prästgårds gemenskapsboende med 6 nya bostäder och en samlingslokal samt utveckla gårdens kurs- och evenemangsverksamhet som riktar sig till allmänheten. Målet med projektet är att det ska finnas en projekteringsplan för 6 nya bostäder inklusive en samlingslokal, skapa en hemsida för att nå ut med information om ekobyn samt att genomföra 4 seminarier …

View Post

Mobil slunglinje – utvecklingsmöjlighet för den svenska yrkesbiodlingen

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla ny teknik för slungning av honung. Målet med projektet är att ta fram en kravspecifikation för en mobil slunglina.   Aktiviteterna i projekt är projektledning, lokalhyra, förtäring och marknadsföring. Fastställt stödbelopp: 176 000 kr Varav projektstöd: 117 920 krVarav LAG pott: 58 080 kr LAG,s motivering:Projektet är av pilotkaraktär och ska leda …

View Post

Grön mötesplats i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att etablera en lokal samverkansyta för att utveckla de gröna näringarna och den lokala matproduktionen. Projektet ska också öka det allmänna intresset för lokala matproduktion och visa på vägar att som ung etablera sig/studera/starta företag inom trädgård jordbruk och matförädling. Målet med projektet är att genomföra 20 studiebesök, 12 kurser, 40 praktikdagar, 2 konferenser och 2 …

View Post

Kick Start Leva Bo

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Leva Bo är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, digitala tjänster, möteslokaler eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: …

View Post

Life Ladders Äventyrsläger

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla den Sörmländska skärgården för friluftsliv samt främja skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Målet med projektet är att bygga 3 st flytbryggor, sittmöjligheter för 50 personer samt uppförande av en ca 400 meter lång Zipline.. Aktiviteterna i projekt är extern konsultkostnad för arbetstid, material, transport och uppförande av sittmiljöer, bryggor och zipline. Fastställt …

View Post

En digital utflyktsväg

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att locka fler turister till området och öka den digitala tillgängligheten för besöksnäringen. Avsikten är också att öka kunskapen om digital marknadsföring och sökoptimering samt främja till nya samarbeten mellan aktörer inom besöksnäringen i området. Målet med projektet är att producera en ny webbplattform med en interaktiv karta, framtagning av en manual och två …