View Post

Multifunktionsled

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism för personer med mindre rörlighet samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att etablera en Multifunktionsled på 1 km Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning och skyltar. LAGs motivering: För Bergs gård stärker insatsen möjligheten att bibehålla arbetstillfällen. Multileden i kombination tillbefintliga …

View Post

Gymmet i Stigtomta

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla kommersiell service i anslutning till ortens matbutik samt att öka förutsättningarna till fler möten mellan ortsborna lokalt. Målet med projektet är att anpassa och utrusta en lokal för gym och möten samt att marknadsföra gymmet. Aktiviteterna i projekt är iordningställande av lokal, inköp och installation av utrustning, renovering av våtutrymme samt förse …

View Post

Nackunga by

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att komplettera Nackunga prästgårds gemenskapsboende med 6 nya bostäder och en samlingslokal samt utveckla gårdens kurs- och evenemangsverksamhet som riktar sig till allmänheten. Målet med projektet är att det ska finnas en projekteringsplan för 6 nya bostäder inklusive en samlingslokal, skapa en hemsida för att nå ut med information om ekobyn samt att genomföra 4 seminarier …

View Post

Mobil slunglinje – utvecklingsmöjlighet för den svenska yrkesbiodlingen

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla ny teknik för slungning av honung. Målet med projektet är att ta fram en kravspecifikation för en mobil slunglina.   Aktiviteterna i projekt är projektledning, lokalhyra, förtäring och marknadsföring. Fastställt stödbelopp: 176 000 kr Varav projektstöd: 117 920 krVarav LAG pott: 58 080 kr LAG,s motivering:Projektet är av pilotkaraktär och ska leda …

View Post

Kick Start Leva Bo

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Leva Bo är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, digitala tjänster, möteslokaler eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: …

View Post

Life Ladders Äventyrsläger

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla den Sörmländska skärgården för friluftsliv samt främja skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Målet med projektet är att bygga 3 st flytbryggor, sittmöjligheter för 50 personer samt uppförande av en ca 400 meter lång Zipline.. Aktiviteterna i projekt är extern konsultkostnad för arbetstid, material, transport och uppförande av sittmiljöer, bryggor och zipline. Fastställt …

View Post

En digital utflyktsväg

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att locka fler turister till området och öka den digitala tillgängligheten för besöksnäringen. Avsikten är också att öka kunskapen om digital marknadsföring och sökoptimering samt främja till nya samarbeten mellan aktörer inom besöksnäringen i området. Målet med projektet är att producera en ny webbplattform med en interaktiv karta, framtagning av en manual och två …

View Post

Stall Bergtorp

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål: Syftet med projektet är att främja integration och social utveckling. Målet med projektet är att erbjuda klassbesök mellan olika skolor i samma kommun till Stall Bergtorp och att ta emot praktikanter från Arbetsförmedlingen samt genomföra ett program för organisationsutveckling av föreningens Aktiviteterna i projekt är projektledning av två personer i 19 månader Fastställt stödbelopp: 1 676 310 …

View Post

Cykelkultur i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att utveckla en servicepunkt med flera olika tjänster och hitta nya samverkansformer som gynnar Järnas utveckling. Målet med projektet är att etablera en servicepunkt med cykelverkstad/uthyrning Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration, investering i el-cyklar, tillbehör och verktyg samt marknadsföring. Fastställt stödbelopp: 683 178 krVarav projektstöd: 424 229 krVarav LAG-pott: 208 949 krVarav privat …

View Post

Kick Start Nära mat

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Nära Mat är ett projekt som ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: Hur kan vi skapa …