View Post

Leva och bo på landsbygden

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att marknadsföra goda exempel på leaderprojekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden. Målet med projektet är en publikation om 28 sidor med digitala filmer samt en visningsresa av goda projektexempel. Aktiviteterna i projekt är projektledning, konsultkostnader för produktion av publikation och filmer samt studieresa.   LAG,s …

View Post

Ersboda 4H gård

In Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och mål Syftet med investeringen är att öka antalet dagbesökare på och kring Ersboda torp samt att skapa ett nytt besöksmål för kultur, rekreation och friluftsaktivitet. Målet med projektet är en fullt etablerad 4H-gård med helårsanställd personal anpassad för minst 1300 barn och ungdomar. En åretruntöppen anläggning för friluftsliv och utflyktsmål samt minst 2 nya föreningsledda aktiviteter för allmänheten …

View Post

Skulpturfestival

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att främja integrationen och öka kunskapen om mångfaldsarbete i Oxelösunds kommun, samt att öka tillgängligheten för flera kulturer till skulpturfestivalen. Målet med projektet är att etablera ett antal frivilliga faddergrupper till statyerna och översätta information om Skulpturfestivalen till flera språk samt att genomföra en workshop om att arbeta som konstnär. Aktiviteterna i projekt är …

View Post

Pumptrack

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att marknadsföra och etablera en 1600 kvm stor pumptrack . Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning samt marknadsföring. LAGs motivering: MTB förutspås vara den naturturistiska aktivitet som har störst tillväxtpotential i framtiden. Men, det finns …

View Post

Outdoor weekend

In Pågående projekt by Jacqueline

Turistprojekt med flera kommuner Syftet med projektet/investeringen är att skapa sysselsättning och fler produkter för att öka lönsamheten hos aktörer inom besöksnäringen som är verksamma på landsbygden i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner Målet med projektet är att bygga upp och genomföra sex evenemang under lågsäsong med tema ”Outdoor Weekend”, kompetensutveckla ett 30-tal företagare samt att ta fram säljande marknadsföringsfilmer …

View Post

Willkommen Deutschland 2.0

In Nyhet, Pågående projekt by Tomas

Det här är ett projekt för kunskapsutbyte mellan två leaderområden i Sörmland och västra Meckelnburg Vorpommern om utveckling av ett specifikt besöksmål. Vi vill jämföra hur lokala initiativ och resurser i samverkan kan bidra till hållbar landsbygdsturism och destinationsutveckling. Projektet ska marknadsföra och understödja ett antal partnerskap för paketering av lokalt anpassade reseanledningar mellan de båda områdena. Syftet med projektet …

View Post

Kick Start Strategisk mångfald

In Pågående projekt by Tomas

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete. Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer eller coacha nyanlända med egna …