View Post

Årsmöte den 22 april

In Nyhet by Jacqueline

VÄLKOMNA TILL VÅRT ÅRSMÖTE! Datum: 22 april Kl: 15.00 Plats: Näringslivets Hus. Västra Storgatan 40A, Nyköping Vi kommer att öppna upp ett skypmöte för de som hellre vill vara med på distans. Anmäl er till info@leadersormlandskusten.se Meddela om ni vill komma fysiskt eller ha en länk till ett skypmöte. DagordningÅrsberättelseÅrsredovisning

View Post

Multifunktionsled

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism för personer med mindre rörlighet samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att etablera en Multifunktionsled på 1 km Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning och skyltar. LAGs motivering: För Bergs gård stärker insatsen möjligheten att bibehålla arbetstillfällen. Multileden i kombination tillbefintliga …

View Post

Oxelösunds skolodling

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att öka den lokala matproduktionen i samverkan med det offentliga köket. Målet med projektet är att kartlägga lämpliga områden för odling och förankra projektet hos medverkande parter samt inhämta kunskap och erfarenheter från liknande projekt. Aktiviteterna i projektet är projektledning, möten och workshop samt konsultkostnader för utredningar. LAG,s beslut om prioritering med …