View Post

Kick Start Nära mat

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Kick Start Nära Mat är ett projekt som ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt! I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar: Hur kan vi skapa …

View Post

Leva och bo på landsbygden

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att marknadsföra goda exempel på leaderprojekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden. Målet med projektet är en publikation om 28 sidor med digitala filmer samt en visningsresa av goda projektexempel. Aktiviteterna i projekt är projektledning, konsultkostnader för produktion av publikation och filmer samt studieresa.   LAG,s …

View Post

Skulpturfestival

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att främja integrationen och öka kunskapen om mångfaldsarbete i Oxelösunds kommun, samt att öka tillgängligheten för flera kulturer till skulpturfestivalen. Målet med projektet är att etablera ett antal frivilliga faddergrupper till statyerna och översätta information om Skulpturfestivalen till flera språk samt att genomföra en workshop om att arbeta som konstnär. Aktiviteterna i projekt är …

View Post

Pumptrack

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning. Målet med projektet är att marknadsföra och etablera en 1600 kvm stor pumptrack . Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning samt marknadsföring. LAGs motivering: MTB förutspås vara den naturturistiska aktivitet som har störst tillväxtpotential i framtiden. Men, det finns …

View Post

LAG möte för beslut

In Nyhet by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 3 veckor innan ett LAG-möte för att vi ska hinna bereda ärendet. 7 maj Mörkö 13 juni

View Post

Willkommen Deutschland 2.0

In Nyhet, Pågående projekt by Tomas

Det här är ett projekt för kunskapsutbyte mellan två leaderområden i Sörmland och västra Meckelnburg Vorpommern om utveckling av ett specifikt besöksmål. Vi vill jämföra hur lokala initiativ och resurser i samverkan kan bidra till hållbar landsbygdsturism och destinationsutveckling. Projektet ska marknadsföra och understödja ett antal partnerskap för paketering av lokalt anpassade reseanledningar mellan de båda områdena. Syftet med projektet …