View Post

Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sörmlands Skärgård Målet med projektet är en kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård, en plan för skötsel och ansvarsfördelning, en studieresa, filmer om projektet, ett seminarium samt en sammanfattande rapport om projektet. Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster. LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet …

View Post

Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syftet projektet är att främja en ökad produktion av grönsaker och avsättning för jordbruksprodukter lokalt. Avsikten är också att marknadsföra området Vårdinge by som ett besöksmål och möjliggöra nya samverkansformer. Målet med projektet är att bygga ett utekök för beredning av mat med en tillhörande serveringsyta. Ta fram en hand- och metodbok för odling av grönsaker som är anpassad efter …