View Post

Nycklar till framtiden 2.0 Vi låser upp Sveriges landsbygd

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att ta fram och dokumentera en ny modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling Målet med projektet är att identifiera och kartlägga ett antal lämpliga områden för ett partnerskap med en lokal utförare och en kommun om samhällsservice. Slutresultatet ska även innehålla en handledning där erfarenheter och resultat redovisats. Aktiviteterna i projekt är projektledning, möten …

View Post

Oxelösunds järnvägsmuseum

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att etablera ett attraktivt besöksmål och aktivitet för att få fler turister till området samt utveckla en mötesplats för kommunens invånare. Målet med projektet är att färdigställa ett museum med anpassad utemiljö, bygga en fordonshall samt bygga ett internt spår för hantering av tågen. Aktiviteterna i projekt är projektledning, risk- och säkerhetsanalyser, montering av …

View Post

LAG möte för beslut

In Nyhet by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 2 veckor innan ett AU-möte för att vi ska hinna bereda ärendet. 20 feb AU-möte beredning av ärenden 27 feb LAG-möte för beslut (Trosa) Aktuella datum