View Post

Samling online

In Nyhet by Jacqueline

En dag om entreprenörskap på landsbygden Den 26 maj arrangerar Coompanion i Sörmland ett digitalt möte med intressanta föreläsningar om entreprenörskap på landsbygdenMer info finner ni här Leader Sörmlandskusten finns med som utställare och presentatör. 10:05-10:25 Smarta Landsbygder, Jacqueline Hellsten 🙂 Nu är det dags! Den digitala mässan Samling Online den 26:e maj har skapats för att minska det upplevda glappet mellan …

View Post

Sörmlandspodden

In Nyhet by Jacqueline

Nu pågår inspelningar av Sörmlandspodden! En podd med personliga berättelser eller betraktelser som är platsanknutna i Sörmland beskrivna av “Sörlänningar”. Vill du medverka eller har tips om innehåll? Hör av dig till Jacqueline Hellsten De första avsnitten beräknas sändas i juni.

View Post

Dans som integration

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja integration av nyanlända barn och ungdomar samt främja socialt entreprenörskap. Målet med projektet är att aktivera barn och ungdomar i fritidsaktiviteter, påverkan genom ökad kunskap och nätverkande kring socialt entreprenörskap samt ta fram och marknadsföra en metodbeskrivning av integration. Aktiviteterna i projektet är projektledning, coachning, mentorskap, workshops, praktikplatser och marknadsföring. LAG,s beslut om prioritering …