View Post

Björshult Bus

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja en attraktiv fritid för ungdomar på landsbygden Målet med projektet är att genomföra ett antal workshops, studiebesök och event med ungdomar samt sammanställa en rapport hur och var en eller flera nya mötesplatser kan skapas för motorburen/motorintresserad ungdom. Projektet består i processledning, marknadsföring, resor och kostnader kring workshops och event. LAG,s beslut om prioritering …