Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Vårt område

Leader SörmlandskustenFakta

Antal invånare: 74 000

Områdets storlek i km2
exkl. tätort: 2 300

Omfattar 5 kommuner och 2 län

Exklusive större tätort i Södertälje och Nyköpings kommun.

(Tätorter över 20 000 invånare är inte stödberättigade)

Kännetecken

Omges av två storstadsområden, Stockholm och Norrköping/Linköping
Två tätorter med tillväxt, Nyköping och Södertälje
Landsbygdsområde med svag tillväxt, försämrad offentlig och kommersiell service

Möjligheter

Goda boendemiljöer inom pendlingsavstånd från starka arbetsmarknader
Tillgång till bra IT- kommunikation
En av landets största flygplats
Den planerade ”ostlänken”
Två stora hamnarna
Väl utvecklad produktion av livsmedel av hög kvalitet

Vad är ett leaderområde?

Ett leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam utvecklingsstrategi. Området består  av flera kommuner, antingen hela eller delar av dem. Det är också möjligt att ha ett leaderområde som går över en eller flera länsgränser. Området ska präglas av liknande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Det är Jordbruksverket som godkänner leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG. Det finns 48 Leaderområden i Sverige.