Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Vad är Leader?

fransk förkortning av:

Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.
Kännetecknande för Leader är:

 • underifrånperspektiv
 • lokal kunskap
 • samarbete
 • tre-partnerskap
 • nytänkande
 • lokalt fattade beslut

I varje  leaderområde bildar personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Utvecklingsstrategin har sin grund i lokala initiativ, förutsättningar, behov och kunskap.
Området har en tilldelad budget som deras LAG (styrelse) kan besluta om till olika prioriterade projektansökningar. Pengarna kommer från EU/Stat och deras medverkande kommuner.

Att arbeta efter leadermetoden i projektform är en stark framgångsfaktor att få hög uppväxling av insatta medel. Varje projektgrupp ska också medfinansiera med egen ideell tid.

Privat och ideellt engagemang är grundläggande i leadermetoden och lokalt ledd utveckling. Det privata och ideella engagemanget är ofta stort, något som är värdefullt utifrån ett projekts förankring, resultat och hållbarhet.

Några andra viktiga värden är att:

 • LAG lättare kan motivera offentligt stöd upp till 100 procent av faktiska utgifter i projekt
 • projekt oftast ger bättre och mer hållbara resultat om projektdeltagarna har varit tvungna att avsätta sin egen tid i projektet, i form av ideellt arbete
 • de privata insatserna ofta är ett kvitto på en bred uppslutning kring projektet
 • ideellt arbete ofta ger mervärden i form av till exempel nya nätverk samt motivation inför ytterligare lokala utvecklingsinsatser
 • det minskar behovet av faktiska utgifter och finansiering och växlar på så sätt upp värdet av den offentliga finansieringen
 • det underlättar för LAG att beskriva lokalt engagemang och medverkan i projekten, vilket bland annat kan underlätta för att få övrig offentlig finansiering till leaderområdet.