Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Vad är Leader?

Om lokalt ledd utveckling – Leader

 En del av projektstöden i jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden kan sökas som stöd inom lokalt ledd utveckling.

Leader – en metod för att utveckla landsbygden

Bor du i ett leaderområde?

De här stöden kan du söka inom lokalt ledd utveckling

Vem fattar beslut om stöd?