Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Turism

För att främja besöksnäringen kommer vi att arbeta med olika åtgärder inom turismen. De tillgångar som finns i vårt område är i stor utsträckning förknippade med vår fina natur, tillgången till skärgård, insjöar och vattendrag i närhet till storstadsområden samt en levande landsbygd och produktion av lokala råvaror.

Eko- och fisketurism

Vi vill utveckla turism inom ramen för begreppet ekoturism. Det handlar om att bevara istället för att förbruka det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft ska respekteras. Varje arrangemang ska bidra till resmålets ekonomi genom övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster mm._-8

Vi vill också utveckla fisketurismen, utbilda aktörer och utveckla fiskedestinationer inom vårt område som har goda förutsättningar för detta.

Nätverkande, utbildning

Vi arbetar för att aktörerna inom turistnäringen utbildas och blir bättre på att marknadsföra, paketera, samverka och leverera de produkter som finns att erbjuda i området.

Förbättra infrastrukturenP1020811

Genom förbättrad infrastruktur i området t.ex. i form av utvecklad och upprustad allmän information om området såsom skyltning, rastplatser och förbättrad tillgänglighet leder till att attraktionen för området ökar. Det kan även leda till att nya sorters turistmål öppnar upp för fler sorters turister.