Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Strategisk mångfald

Vad menar vi med strategisk mångfald?

För att använda mångfald som en tillgång i hela organisationen och i vårt utvecklingsarbete behöver den integreras i varje projekt som en naturlig del i planering och genomförande. Med mångfald avser vi både etnisk och kulturell mångfald i ett inkluderande synsätt.

Våra insatser skall omfatta både generella och riktade åtgärder i projekt som banar väg för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller särskilt ungdomar och utrikesfödda. En väg är att skapa mötesplatser för personlig utveckling och språkträning genom att utnyttja resurser inom föreningsliv och andra ideella organisationer.

Vi kan bidra till metodutveckling/tillämpning och allmän kompetensutveckling i projektform där syftet är att integrera/inkludera personer med ursprung från andra länder.

På landsbygdsnätverkets hemsida kan ni få inspiration om integrationsprojekt

fryshusetjobb_unga