Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Strategisk mångfald

Vad menar vi med strategisk mångfald?

För att använda mångfald som en tillgång i hela organisationen och i vårt utvecklingsarbete behöver den integreras i varje projekt som en naturlig del i planering och genomförande. Med mångfald avser vi både etnisk och kulturell mångfald i ett inkluderande synsätt.

Våra insatser skall omfatta både generella och riktade åtgärder i projekt som banar väg för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller särskilt ungdomar och utrikesfödda. En väg är att skapa mötesplatser för personlig utveckling och språkträning genom att utnyttja resurser inom föreningsliv och andra ideella organisationer.

Vi kan bidra till metodutveckling/tillämpning och allmän kompetensutveckling i projektform där syftet är att integrera/inkludera personer med ursprung från andra länder.

På landsbygdsnätverkets hemsida kan ni få inspiration om integrationsprojekt

Läs mer om projekt som vi prioriterat under Strategisk mångfald

Kick Start Strategisk mångfald

Kick Start Strategisk mångfald

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete. Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer. Det kan också handla om att coacha nyanlända med egna affärsidéer eller skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte.

Stall Bergtorp

Stall Bergtorp

Föreningens projektidé är att utveckla skolklassbesök till Stall Bergtorp. Barn och ungdomar från olika socioekonomiska områden ska få möjligheten att mötas på lika villkor och få en gemensam upplevelse av den svenska landsbygden och naturen.

Mångfald i boendet på Vackstanäs

Mångfald i boendet på Vackstanäs

Projektet bidrar till att ett stort antal nyanlända barnfamiljer kan få en erfarenhet av svensk landsbygd med bad, sport och kunskaper om det nya landet. Vackstanäsgymnasiet har enastående förutsättningar att både bidra till social inkludering i Södertälje kommun och utveckla nya tjänster inom inkvartering och boende på landsbygden. Stiftelsen visar ett brett och innovativt grepp att arbeta med en helhetssyn både kring hållbarhetsfrågor och affärsutveckling. Det är ett nytänkande och förutsättningsskapande projekt som fler liknande anläggningar kan hämta inspiration ifrån.