Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Transnationellt projekt med Tyskland!

DSC_0433_03

Willkommen Deutschland!

Leader Sörmlandskusten har fattat beslut om en förstudie att samverka med Leader SüdWest-Mecklenburg. Den 19-23 mars åker en delegation till Ludwigslust för att sätta upp ramarna för ett nytt samverkansprojekt.

Följ projektet på FB

Projektet ska undersöka hur Sörmland och Meckelnburg vorpommern kan skapa en varaktig arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan företagare om besöksnäringen på landsbygden. Förstudien ska ge förslag på gemensamma aktiviteter och åtgärder som bidrar till projektets syften och mål. Båda parter ska vara överens om vilka förväntade resultat det kommande samarbetsprojektet ska generera samt vilka kostnader och ansvarsroller som ska gälla.

Redan under förra programperioden försökte vi att få till ett samverkansprojekt med Tyskland, men det visade sig då vara för stora skillnader i regelverk och synen på leadermetoden. Men vi etablerade ändå kontakter och valde att skriva in Tyskland som möjlig part till nuvarande programperiod. Sverige och framför allt Nyköpingsområdet har historisk anknytning till ett flertal tyska orter. Genom att bygga på vår historia ser vi möjligheter att samverka med tyska leaderområden framför allt i våra insatsområden Nära mat och Turism. Vi är också de två länder som tar emot flest flyktingar så även inom vårt insatsområde Strategisk mångfald finns det sannolikt möjligheter till erfarenhetsutbyte. Det finns ett stort intresse hos skolor i vårt område att genomföra samarbete med tyska skolor med liknande inriktning. Där kan vi engagera unga personer i samarbetsprojekt med anknytning till insatsområdena Nära Mat och Turism och våra horisontella indikatorer ungas delaktighet och jämlikhet.

Genom en sinkadus (f.ö ett gammalt lånord från lågtyskan) fick vår verksamhetsledare kontakt med Leader SüdWest Mecklenburg vid en semesterresa till Tyskland våren 2017

En delegation från Tyskland kom på besök till Leader Sörmlandskusten hösten 2017

Willkommen Deutschland!

 

 

 

 

 

 

 

”I Tyskland är ni bra på cykelarrangemang, Velo Classico Germany är något vi skulle vilja implementera i Nyköping”

 

 

 

 

 

 

 

”I Sverige är ni duktiga på storytelling, det var mycket roligt att besöka Nyköpingshus”

Kommunfullmäktiges ordförande, Ylva Franzén (Nyköping) föreslog att rikta insatsen mot praktikutbyte, typ sommarlovsjobb.

Vad är ett samarbetsprojekt?