Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Samarbetsprojekt

DSC_0433_03

Leader Sörmlandskusten verkar för att det skapas samarbetsprojekt inom våra fyra insatsområden.

Leader Sörmlandskusten planerar redan nu samarbete inom länet Södermanland med Leader Södermanland. Vi planerar gemensamma utbildningar och ser också gemensam utvecklingspotential framför allt inom insatsområdena Nära Mat och Turism.

Sverige och Nyköpingsområdet har historisk anknytning till ett flertal tyska orter. Genom att bygga på vår historia ser vi möjligheter att samverka med tyska leaderområden framför allt i våra insatsområden Nära mat och Turism. Vi är också de två länder som tar emot många flyktingar och även inom vårt insatsområde Strategisk mångfald finns det sannolikt möjligheter till samverkan.

Det finns ett stort intresse hos skolor i vårt område att genomföra samarbete med tyska skolor med liknande inriktning. Där kan vi engagera unga personer i samarbetsprojekt med anknytning till insatsområdena Nära Mat och Turism och våra horisontella indikatorer ungas delaktighet och jämlikhet.

Vad är ett samarbetsprojekt?
Syftet med samarbetsprojekt

 Mer information om hur du ansöker hittar du under flikarna Idéskiss och  Ansökan