Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Wilcommen Deutschland!

Kategorier: Samarbetsprojekt

Projektet ska undersöka hur Sörmland och Meckelnburg vorpommern kan skapa en varaktig arbetsform för
erfarenhets- och affärsutbyte mellan företagare om besöksnäringen på landsbygden.

Projektidé:

Projektet ska undersöka hur Sörmland och Meckelnburg vorpommern kan skapa en varaktig arbetsform för
erfarenhets- och affärsutbyte mellan företagare om besöksnäringen på landsbygden. Förstudien ska ge förslag
på gemensamma aktiviteter och åtgärder som bidrar till projektets syften och mål. Båda parter ska vara
överens om vilka förväntade resultat det kommande samarbetsprojektet ska generera samt vilka kostnader
och ansvarsroller som ska gälla.


Kontaktinformation

Jacqueline Hellsten
E-post
Telefon

Projektplan


Karta