Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Vandringsled Skilleby

Kategorier: 

Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa
hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning av ändliga resurser och utan
skador på den omgivande miljön

Projektidé:

Vandringsled Skilleby genom att anlägga en vandringsled runt Skilleby försöksgård vill vi visa
hur ett jordbruk kan bedrivas på ett uthålligt sätt, utan förbrukning av ändliga resurser och utan
skador på den omgivande miljön


KontaktinformationTelefon
Karta