Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Trädgård Hovsjö-Tveta förstudie

Kategorier: 

Idén bygger på tanken om samarbete mellan stad och land och ökad livsmedelsproduktion på stadsnära landsbygd, genom utveckling av mikroföretag inom trädgårdsnäringen som gemensamt bildar en form av socialt företagande.

Projektidé:

Idén bygger på tanken om samarbete mellan stad och land och ökad livsmedelsproduktion på stadsnära landsbygd, genom utveckling av mikroföretag inom trädgårdsnäringen som gemensamt bildar en form av socialt företagande.


KontaktinformationTelefon
Karta