Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Stall Bergtorp Beslutad

Kategorier: Strategisk mångfald

Föreningen Tälje Skog och Ungdom har under flera år visat prov på att kunna ta emot barn och ungdomar med olika behov till Stall Bergtorp. Verksamheten som drivs ideellt med temporära anslag från olika organ är högt uppskattad av så väl kommun, skolor och privat sektor.

Sörmlandskustens insatsområde Strategisk Mångfald har som målsättning att personer med ursprung från andra länder ska få insikt i Svensk kultur, Svenskt samhällsliv eller Svenska språket. Föreningens projektidé att utveckla skolklassbesöken till att mixa 2 klasser vid samma dag kan bidra till att ett stort antal barn och ungdomar från olika socioekonomiska områden får möjligheten att mötas på lika villkor och få en gemensam upplevelse av den svenska landsbygden och naturen.

LAG ser också projektinsatsen som ett tillfälle att utveckla föreningens organisation och framtida varaktighet genom att ge stöd till verksamhetsutveckling. Projektet ska bidra till att skapa 2 varaktiga arbetstillfällen vilket kan vara fullt möjligt om sökande får kompetensutveckling och breddar antalet tjänster, produkter och kundgrupper.

Projektidé:

Föreningens projektidé är att utveckla skolklassbesök till Stall Bergtorp. Barn och ungdomar från olika socioekonomiska områden ska få möjligheten att mötas på lika villkor och få en gemensam upplevelse av den svenska landsbygden och naturen.


Kontaktinformation

Weronica Öberg
E-post
Telefon
Karta