Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Södertälje Närodlat – en fortsättning

Kategorier: 

Att ta tillvara och vidareutveckla idéer som framkommit genom arbetet i Södertälje Närodlats förstudie för att utveckla en marknad för mer lokalt odlade produkter i Södertälje Kommun, där lokala producenter samverkar både med varandra och med lokala konsumenter.

Projektidé:

Att ta tillvara och vidareutveckla idéer som framkommit genom arbetet i Södertälje Närodlats förstudie för att utveckla en marknad för mer lokalt odlade produkter i Södertälje Kommun, där lokala producenter samverkar både med varandra och med lokala konsumenter.


KontaktinformationTelefon
Karta