Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Sjökort Båven

Kategorier: 

Sparreholms Båtklubb söker stöd för att bland annat skapa ett digitalt sjökort för sjön Båven.
Förutom djupangivelser och information för båttrafiken, ska kortet innehålla fakta och information
om sjön och dess omgivningar. Närheten till Stockholm och andra större städer i Mälardalen, samt
flygplatsen vid Skavsta, gör att besöksnäringen i området växer. Samtidigt är naturen runt Båven
känslig för störningar. Ett viktigt delmål för projektet är därför att sjökortet ska bidra till att skapa
förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling av turism- och näringsverksamheter av olika
slag runt sjön Båven och närbelägna områden. Den färdiga produkten ska finnas tillgänglig dels som
ett vanligt papperssjökort och i digitalt format för datorer och GPS:er/plottrar. På ett digitalt sjökort
finns möjlighet att kombinera informationen med videofilmer, bilder och information om
fågelskyddsområden, utsiktsplatser, sevärdheter, kulturhistoria samt t.ex. möjligheter till logi, mat
och förnödenheter.

Projektidé:

Sparreholms Båtklubb söker stöd för att bland annat skapa ett digitalt sjökort för sjön Båven.
Förutom djupangivelser och information för båttrafiken, ska kortet innehålla fakta och information
om sjön och dess omgivningar. Närheten till Stockholm och andra större städer i Mälardalen, samt
flygplatsen vid Skavsta, gör att besöksnäringen i området växer. Samtidigt är naturen runt Båven
känslig för störningar. Ett viktigt delmål för projektet är därför att sjökortet ska bidra till att skapa
förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling av turism- och näringsverksamheter av olika
slag runt sjön Båven och närbelägna områden. Den färdiga produkten ska finnas tillgänglig dels som
ett vanligt papperssjökort och i digitalt format för datorer och GPS:er/plottrar. På ett digitalt sjökort
finns möjlighet att kombinera informationen med videofilmer, bilder och information om
fågelskyddsområden, utsiktsplatser, sevärdheter, kulturhistoria samt t.ex. möjligheter till logi, mat
och förnödenheter.


Kontaktinformation

Kaj Johansson

Telefon
Karta