Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Paraplyprojektet förstudiemedel

Kategorier: 

  • Projektansökande vars inkomna ansökningar av skilda skäl avslås eller återremitteras skall kunna erbjudas förstudiemedel för fortsatt arbete med ansökan.
  • Förstudiemedel kan utdelas i de fall Kustlinjens LAG grupp ser det vara av särskilt värde i en bygd och då det syftar till att skapa ett Leader projekt.
  • Förstudiemedel kan ges då en noggrannare undersökning bör göras av en idé och/eller studieresor behöver företas för att se hur andra löst samma eller liknande problematik.

Projektidé:

Projektansökande vars inkomna ansökningar av skilda skäl avslås eller återremitteras skall kunna erbjudas förstudiemedel för fortsatt arbete med ansökan.
Förstudiemedel kan utdelas i de fall Kustlinjens LAG grupp ser det vara av särskilt värde i en bygd och då det syftar till att skapa ett Leader projekt.
Förstudiemedel kan ges då en noggrannare undersökning bör göras av en idé och/eller studieresor behöver företas för att se hur andra löst samma eller liknande problematik.


Kontaktinformation

J. Hellsten

Telefon
Karta