Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Outdoor weekend Beslutad

Kategorier: Turism

Projektidé:

Projektet bidrar till att ett stort antal nya produkter skapas och marknadsförs inom naturturism. LAG ser positivt till idén att utnyttja höst- sport- och påsklov som en möjlighet att öka antal besökare till området. Det kan på sikt öka lönsamheten för ett stort antal företag i tre kommuner och bidra till nya arbetstillfällen. Sökande har tagit ett brett grepp att utveckla områdets unika förutsättningar som t.ex. Sörmlandseden, skärgården och aktiva föreningar.


Kontaktinformation

Erik Lindhe
E-post
Telefon

Projektplan


Karta