Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Oljedådra gammal kulturväxt tillbaks i odling till humankonsumtion och/eller biobränsle

Kategorier: 

Energiodlarna vill undersöka möjligheten att odla större arealer Oljedådra kommersiellt i östra Sörmland. Genom samarbete med andra aktörer vill de göra provtagningar och se om frövaran och oljan innehåller några ämnen som gör den lämplig eller olämplig till humankonsumtion. Enligt de små försök de gjort och i artiklar de läst verkar oljan vara lämplig som biobränsle istället för diesel. Genom provtagningar, provkörning, studieresor och litteraturstudier vill de se om det är möjligt att använda oljan som biobränsle även här i Sverige. Får de fram underlag som visar att frö och olja verkar intressant kommer de att projektera för hur de kan förädla råvaran lokalt här i östra Sörmland.

Projektidé:

Energiodlarna vill undersöka möjligheten att odla större arealer Oljedådra kommersiellt i östra Sörmland. Genom samarbete med andra aktörer vill de göra provtagningar och se om frövaran och oljan innehåller några ämnen som gör den lämplig eller olämplig till humankonsumtion. Enligt de små försök de gjort och i artiklar de läst verkar oljan vara lämplig som biobränsle istället för diesel. Genom provtagningar, provkörning, studieresor och litteraturstudier vill de se om det är möjligt att använda oljan som biobränsle även här i Sverige. Får de fram underlag som visar att frö och olja verkar intressant kommer de att projektera för hur de kan förädla råvaran lokalt här i östra Sörmland.


Kontaktinformation

Sören Pettersson

Telefon
Karta