Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Norrbyvallen hundarena Beslutat.

Kategorier: Turism

Västerljungs IF ansöker om stöd för att göra om en oanvänd grusfotbollsplan till att istället bli ”Norrbyvallens Hundarena”. Hundarenan skall användas såväl för professionell hundutbildning som för hundträning på egen hand när utbildning inte bedrivs. De kommer också kunna användas för olika typer av hundtävlingar och utställningar och av olika hundklubbar och hundföreningar. . För att kunna erbjuda detta behöver ytan stängslas in och för att kunna nyttjas över hela året behöver den även ljussättas.

Västerljungs IF och Norrbyvallen blir med detta tillskott en knutpunkt där professionella hundutbildare kan utbilda hundar och hundägare. Vi kommer självklart se besök både från Västerljungare och invånare från hela kommunen. Men eftersom Norrvbyvallens Hundarenan blir unik genom sin storlek i denna del av Sörmland, kommer vi också få besökare utifrån.

Norrbyvallens Hundarena kommer vara en grund för de professionella hundutbildare som behöver en stor instängslad och belyst utbildningsarena. Eftersom den blir unik och kommer att dra till sig många nya besökare så kommer det i sin tur at gynna den andra företagare i Hundbranschen som redan finns i Västerljung.

Norrbyvallen blir samtidigt en plats där hundvänner möter övriga föreningen. Hundar och hundvänner möter idrottande och kulturintresserade medlemmar och besökare. Med detta tillskott i vår verksamhet kommer vi se en spännande blandning av barn och vuxna, kvinnor och män, människor och djur från när och fjärran.

Sammantaget gör detta koncept att hela Västerljung IFs anläggning, ”Norrbyvallen – Arenan för Idrott, Kultur & Evenemang” nyttjas på nya och fler sätt och fler väljer att engagera sig i vår förening. Norrbyvallen kommer helt enkelt bli ett skönt ställe att vara på för företag och kursdeltagare, idrottare och publik och inte minst hundvänner och hundar.

Projektidé:

Norrbyvallens Hundarenan i Västerljung bidrar till ett nytt besöksmål i Trosa kommun. Investeringen kan ge goda effekter för ökad lönsamhet, breddad verksamhet och ökad sysselsättning för både företagare och föreningar i området. Norrbyvallens Hundarena skapar också förutsättningarna för att stimulera till idrott, kreativitet och aktiv fritid. Dessutom kommer Norrbyvallens hundarena dra till sig besökare utifrån och även gynna andra intressenter och redan etablerade hundföretag i kommunen.


Kontaktinformation

Jonas Knutsson
E-post
Telefon
Karta