Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Närodlad mat på Vackstanäs

Kategorier: Nära Mat

Stiftelsen Otto och Signe Broms hemskola å Vackstanäs driver huvudsakligen Vackstanäsgymnasiet. Vi har
börjat ta mer aktivt ansvar för vår mark och våra resurser för att minska våra ekologiska avtryck. Vi vill att
fler människor ska få kunskap om hur man kan bidra till en bättre värld genom att arbeta lokalt med dessa
frågor.
Vi vill visa upp möjligheten att en skolrestaurang eller liknande verksamhet kan få tillgång till lokalt
framtagna och ekologiska råvaror, både i form av kött och grönsaker, i samverkan med en småskalig odlare.
Vi vill arbeta med moderna, intensiva metoder som inte är så vanliga ännu.
Vi vill bli ett föredöme inom denna typ av odling och hålla kontakt med andra intressenter som ser samma
behov som vi. Samtidigt vill vi sprida vår modell och våra kunskaper långt utanför skolan för att på så vis
bidra till att öka intresset och kunskapen om småskalig, lönsam matproduktion.

Vårt sätt att tänka stämmer med andra odlare och djurhållare som ser en möjlighet att få lönsamhet på små
intensivt skötta jordbruk utan stora investeringar i dyra maskiner mm. Vi tänker oss att utveckla detta
tankesätt och sprida kunskap och inspiration till en ny generation jordbrukare.

 

Projektidé:

Vackstanäs har osedvanligt goda förutsättningar för att sprida både kunskap och inspiration till en bred grupp intressenter, framförallt till unga människor som står i begrepp att välja yrkesinriktning men även andra skolor, restauranger och arbetsplatser som skulle kunna börja med egna odlingar. Deras investering av både grönsaksodling och djurstallar visar att de har en trovärdig affärsidé och hög kompetens till att öka den lokala matproduktionen och kunna visa ett nytt exempel på småskaliga odlingar.
Deras odlingsmetodik som bygger upp en jordmån med stor mångfald av organismer, ligger i tiden varför LAG tror detta projekt kommer bli ett flaggskepp som många vill följa.


Kontaktinformation

Patrik Waldenström
E-post
Telefon

Projektplan


Karta