Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Mötesplats stall Bergtorp

Kategorier: 

Att erbjuda alla i åldersgruppen 6 – 12 år inom Leaderområdet Södertälje Landsbygd möjlighet till en upplevelsedag på Stall Bergtorp. En dag som ger inblick i att vara med olika lantgårdsdjur. Efter ett besök har förståelse för djuren och självkänslan hos besökarna ökat enormt. Detta är ännu mer påtagligt för barn med invandrarbakgrund.

Projektidé:

Att erbjuda alla i åldersgruppen 6 - 12 år inom Leaderområdet Södertälje Landsbygd möjlighet till en upplevelsedag på Stall Bergtorp. En dag som ger inblick i att vara med olika lantgårdsdjur. Efter ett besök har förståelse för djuren och självkänslan hos besökarna ökat enormt. Detta är ännu mer påtagligt för barn med invandrarbakgrund.


KontaktinformationTelefon
Karta