Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Strategisk mångfald

Kategorier: Strategisk mångfald

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete.

Projektidé:

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete.
Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer.
Det kan också handla om att coacha nyanlända med egna affärsidéer eller skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte.


Kontaktinformation

Jacqueline Hellsten
E-post
Telefon

Projektplan


Karta