Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Nära mat Beslutad

Kategorier: LAG-ägda projekt

Syftet med projektet är att ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen.

Målet är att väcka minst 10 unika samarbetskonstellationer kring 10 unika projektidéer till vårt insatsområde Nära Mat.

Projektet består i mobiliseringsmöten, processledning och utrymme på vår webbplats. Stöd kan i specifika fall ges till enkätundersökningar och tryckt material samt kvalificerade kostnadsberäkningar som LAG anser vara relevanta för att kunna bereda en ansökan.

 

Projektidé:

Kick Start Nära Mat bidrar till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat


Kontaktinformation

Jacqueline Hellsten
E-post
Telefon

Projektplan


Karta