Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Kick Start Leva Bo Beslutad

Kategorier: LAG-ägda projekt

Syftet med projektet är att elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, bredbandsutbyggnad eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden.

Målsättningen är att vaska fram och inspirera till nya smarta lösningar om servicepunkter, mötesplatser och bostäder på landsbygden.

Projektet består i mobiliseringsmöten, processledning och utrymme på vår webbplats, enkätundersökningar och tryckt material samt kvalificerade kostnadsberäkningar som LAG anser vara relevanta för att kunna bereda en ansökan.

 

Projektidé:

Kick Start Leva Bo bidrar till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo


Kontaktinformation

Jacqueline Hellsten
E-post
Telefon

Projektplan


Karta