Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Järna Vildmark Beslutad

Kategorier: Turism

Järna Vildmark kan bidra till både nya arbetstillfällen, produkter, tjänster och skapa mervärden och samverkansformer för flera idrottsföreningar. Anläggningen ligger i tätortsnära landsbygd varför ett stort antal personer kan nyttja en ny fritidsanläggning nära sjö och skog.

Irene Lundblad med kompanjoner har visat en trovärdig affärsidé med realistiska insatser vilket visar att de har kompetens och förmåga att starta ett nytt aktiebolag. Flera föreningar har intygat att deras investering kan bredda deras utbud av aktiviteter i samverkan med Järna Vildmark.

 

Projektidé:

Järna Vildmark kan bidra till både nya arbetstillfällen, produkter, tjänster och skapa mervärden och samverkansformer för flera idrottsföreningar. Anläggningen ligger i tätortsnära landsbygd varför ett stort antal personer kan nyttja en ny fritidsanläggning nära sjö och skog.


Kontaktinformation

Irene Lundblad
E-post
Telefon

Projektplan


Karta