Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Informationsfolder

Kategorier: 

Informationsfolder som handlar om ekologiskt kretsloppssamhälle och där områdets partners i ämnet presenteras. Broschyren var ett av de material som delades ut i samband med Beras konferens i maj 2011.

Projektidé:

Informationsfolder som handlar om ekologiskt kretsloppssamhälle och där områdets partners i ämnet presenteras. Broschyren var ett av de material som delades ut i samband med Beras konferens i maj 2011.


KontaktinformationTelefon
Karta