Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Husby-Oppunda sockenförening har för avsikt att iordningställa en kulturvandringsled genom socknen. Flera aktiviteter skall samordnas och paketeras från en bokningsbar hemsida efter ett varumärkeskoncept.

Kategorier: 

Husby-Oppunda sockenförening har för avsikt att iordningställa en kultur- vandringsled genom socknen. Flera aktiviteter skall samordnas och paketeras från en bokningsbar hemsida efter ett varumärkeskoncept. Samarbetspartners skall sökas hos de lokala markägarna, företagen och privatpersoner runt om i socknen. Idén är att locka personer till trakten att bo och uppleva den vackra miljö och kultur Husby-Oppunda har.

Projektet har till syfte att bygga upp en aktivitet till semestrande och boende i trakten. Leverantörer inom besöks och upplevelsenäringen ska kunna ingå i en gemensam profilering och varumärkesplacering för att kunna öka omsättningen och utveckla nya varor och tjänster

Målet är att bygga ett nytt varumärke ”Semestra i herrgårdsmiljö.” Anlägga vandringsleder i olika längder och teman. Ta fram en turistbroschyr och karta. Utveckla en bokningsbar hemsida. Skylta vägsträckor. Utveckla en delsträcka i kanotleden Skebokvarn-Nyköping. Ta fram minst 2 betalbara aktiviteter till vandringsgrupper.

Projektidé:

Husby-Oppunda sockenförening har för avsikt att iordningställa en kultur- vandringsled genom socknen. Flera aktiviteter skall samordnas och paketeras från en bokningsbar hemsida efter ett varumärkeskoncept. Samarbetspartners skall sökas hos de lokala markägarna, företagen och privatpersoner runt om i socknen. Idén är att locka personer till trakten att bo och uppleva den vackra miljö och kultur Husby-Oppunda har.

Projektet har till syfte att bygga upp en aktivitet till semestrande och boende i trakten. Leverantörer inom besöks och upplevelsenäringen ska kunna ingå i en gemensam profilering och varumärkesplacering för att kunna öka omsättningen och utveckla nya varor och tjänster

Målet är att bygga ett nytt varumärke ”Semestra i herrgårdsmiljö.” Anlägga vandringsleder i olika längder och teman. Ta fram en turistbroschyr och karta. Utveckla en bokningsbar hemsida. Skylta vägsträckor. Utveckla en delsträcka i kanotleden Skebokvarn-Nyköping. Ta fram minst 2 betalbara aktiviteter till vandringsgrupper.


Kontaktinformation

Tord Bonde

Telefon
Karta