Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Hopaskaket – Det goda samtalet

Kategorier: 

Samverkansprojekt mellan Leader Södertälje, Inlandet och Östra Skaraborg. Syftet är att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter. Utbytet handlar om att genom det goda samtalet – en metod som bygger på spontanitet och informalitet. Genom ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte skapa bättre förutsättningar och kvalitet i genomförandet av verksamhet och strategiarbete

Projektidé:

Samverkansprojekt mellan Leader Södertälje, Inlandet och Östra Skaraborg. Syftet är att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter. Utbytet handlar om att genom det goda samtalet - en metod som bygger på spontanitet och informalitet. Genom ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte skapa bättre förutsättningar och kvalitet i genomförandet av verksamhet och strategiarbete


KontaktinformationTelefon
Karta