Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Förstudie om att bilda fiskeområde

Kategorier: 

Undersöka och inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras.

2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin för fiskeområdet i enlighet med det operativa programmet

Projektidé:

Undersöka och inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras.

2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin för fiskeområdet i enlighet med det operativa programmet


Kontaktinformation

Christina Frieberg

Telefon
Karta