Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Enskilda avlopp

Kategorier: 

Kiladalens Vattenvårdsförening planerar att genomföra ombyggnaden av enskilda avlopp inom Kilaåns tillrinningsområde (Kiladalen) Arbetet som beräknas pågå under två år innebär bl.a. omfattande informationsinsatser till de boende i området, gemensamma upphandlingar, myndighetskontakter, finansieringsfrågor, upprättande av kontrollprogram m.m.

Projektidé:

Kiladalens Vattenvårdsförening planerar att genomföra ombyggnaden av enskilda avlopp inom Kilaåns tillrinningsområde (Kiladalen) Arbetet som beräknas pågå under två år innebär bl.a. omfattande informationsinsatser till de boende i området, gemensamma upphandlingar, myndighetskontakter, finansieringsfrågor, upprättande av kontrollprogram m.m.


Kontaktinformation

Rolf Hallström

Telefon
Karta