Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Ekoladan Beslutad

Kategorier: Nära Mat

Leaderprojektet:
1. Projektet inkluderar den innovativa koldioxidnegativa pyrolysteknologin. Värme och el kommer från en
pyrolysprocess där biomassa blir till värmegas och biokol. Biokol håller koldioxiden som träden och
spannmålen absorberat bunden i tusentals år och tillförs odlingarna eller säljs som jordförbättrande medel.
Innovationen har redan bekräftats genom ett betydelsefullt stöd från Klimatklivet, och vi kommer också vara
med i en forskningsstudie vid KTH kring energi och uppvärmning. Till denna del hör att vi önskar genomföra
en rad aktiviteter för att sprida kunskap om den unika teknologin, samt en testodling för hur kolet påverkar
jordens produktivitet och kvalitet.
2. Projektet inkluderar även själva hållbarhetsbyggnationen av Ekoladan, där ett stöd från Leader kommer
bidra till att vi kan hjälpa till att sprida kunskapen om hållbara byggtekniker och materialval genom nätverk,
studiebesök och en utställning i ladan.
3. Projektet inkluderar förberedelse och genomförande av kurser i mathantverk och förädling av
jordbruksprodukter med målet att minst två nya produkter tas fram under projektets gång.
4. Projektet inkluderar aktiviteter för att skapa en nytänkande ekologisk, diversifierad, perenn frukt- bär- och
grönsaksodling, likande ett exempel som finns på en ekologisk gård i Kanada (http://miracle.farm). På den
Kanadensiska gården planteras fruktträd, kvävefixerande växter, perenna grönsaker, blommor, örter och
bärbuskar om vartannat för att stötta varandra, minimera angrepp och föra ner kväve till jorden. Metoden har
visat sig göra den ekologiska odlingen mer produktiv, vilket tidigare har varit svårt utan bekämpningsmedel
och konstgödsel. I detta skede av projektet planerar vi ett samarbete med Oscarsbergs Trädgård i Nyköping,
och Gröna Rosendal i Stigtomta. Vi önskar sprida metoden till andra odlare genom att anordna ett nätverk,
studiebesök och kurser.
5. Inom ramen för projektet planerar vi även in möjligheter att visa upp gårdens diversifierade ekosystem och
biotoper genom att skapa en naturstig med skyltar, en karta och erbjuda studiebesök.

Projektidé:

Ekoladan - utveckling och främjande av en nytänkande ekologisk mat- och hållbarhetsupplevelse.

Intresset för perennodling ökar bland visionära bönder och entusiaster inom småskalig självförsörjning. Nya tekniker för minskad miljöpåverkan är också ett angeläget ämne som LAG satt som ett horisontellt mål.
I detta projekt kommer sökande dela kunskap och sprida information om Ekolandan och dess unika satsningar som på sikt kan väcka intresse till att fler personer startar odlingar eller sprider goda exempel på hållbara lösningar. Ett stort antal personer kommer att kunna applicera lärdomar och knyta nya kontakter för samverkan antingen genom att följa bloggar och nyhetsbrev eller att konkret delta vid kurser, studiebesök och produktutveckling.


Kontaktinformation

Julia Lindeborg
E-post
Telefon

Projektplan


Karta