Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Cykelkultur Järna Beslutad

Kategorier: Leva Bo

Cykelkultur Järna ek. förening visar ett innovativt sätt att utveckla en typ av servicepunkt nära en pendlarstation till Stockholm. Ett ”Cykelkök” kan attrahera en bred grupp människor och kan vara navet för flera olika servicefunktioner. Järna som ort har ett tillräckligt invånarantal som kan skapa kundunderlag och en attraktiv tätortsnära landsbygd som kan byggas ut med nya bostäder till invånarna som vill främja alternativa miljömässiga transportlösningar till kollektivtrafik. ”Cykelkök” är smart, roligt och inkluderande. Projektet kan på sikt bidra till flera nya arbetstillfällen och alternativa sysselsättningar för boende samt en motor för ökad cykelturism.

Projektidé:

Cykelkultur Järna ek. förening visar ett innovativt sätt att utveckla en typ av servicepunkt nära en pendlarstation till Stockholm.


Kontaktinformation

Tim Lux
E-post
Telefon

Projektplan


Karta