Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Bondens egen marknad i Nyköping

Kategorier: 

Att skapa en hållbar mötesplats där småskaliga lokala matproducenter kan informera om och sälja sina produkter direkt till konsumenten.
Det övergripande syftet med projektet är att ge förutsättningar för det direkta mötet mellan producent och konsument, samt att göra närproducerad mat mer synlig och tillgänglig, och därmed bidra till ett hållbart samhälle. Ett ”hållbart samhälle” innefattar olika dimensioner såsom minskad klimatpåverkan, minskad slöseri, lönsamma växande företag samt erbjuda hälsosamma och färska råvaror.

Projektidé:

Att skapa en hållbar mötesplats där småskaliga lokala matproducenter kan informera om och sälja sina produkter direkt till konsumenten.
Det övergripande syftet med projektet är att ge förutsättningar för det direkta mötet mellan producent och konsument, samt att göra närproducerad mat mer synlig och tillgänglig, och därmed bidra till ett hållbart samhälle. Ett ”hållbart samhälle” innefattar olika dimensioner såsom minskad klimatpåverkan, minskad slöseri, lönsamma växande företag samt erbjuda hälsosamma och färska råvaror.


Kontaktinformation

Magnus Åberg

Telefon
Karta