Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Smaka framtiden!

Kategorier: 

Smaka Framtiden! är ett förarbete inför en framtidsvecka som ska gå av stapeln i Södertälje, hösten 2014, som syftar till att visa upp goda exempel på verksamheter och projekt inom området miljö och hållbarhet i en kommun eller region. I vår variant av Framtidsveckan, kommer Bra Lokal Mat vara utgångspunkten och det som förenar alla aktiviteter. Projektet kommer att belysa såväl produktions – som konsumtionsledet av mat, från jord till bord. Frågor kring kretslopp, jordbruk, transport, energiförbrukning, vattenåtgång, matsäkerhet (att trygga matproduktionen lokalt och göra sig oberoende av import), användning av kemikalier, avfallshantering och återvinning är där av central vikt

Projektidé:

Smaka Framtiden! är ett förarbete inför en framtidsvecka som ska gå av stapeln i Södertälje, hösten 2014, som syftar till att visa upp goda exempel på verksamheter och projekt inom området miljö och hållbarhet i en kommun eller region. I vår variant av Framtidsveckan, kommer Bra Lokal Mat vara utgångspunkten och det som förenar alla aktiviteter. Projektet kommer att belysa såväl produktions - som konsumtionsledet av mat, från jord till bord. Frågor kring kretslopp, jordbruk, transport, energiförbrukning, vattenåtgång, matsäkerhet (att trygga matproduktionen lokalt och göra sig oberoende av import), användning av kemikalier, avfallshantering och återvinning är där av central vikt


KontaktinformationTelefon
Karta