Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.
Datum:november 13, 2015

Nära mat

Den nära maten kommer både från det traditionella jordbruket och från ekologiska jordbruk samt trädgårdar och lokala mathantverkare. De har alla gemensamt att de skapar tillväxt, sysselsättning och maten vi äter. Arbetstillfällen skapas i alla led, hos producenter, mathantverkare, kreatörer, distributörer, restauranger, offentliga kök, matturistföretag o.s.v. Här är mötet mellan stad och land en viktig förutsättning för utveckling.

Om vi kan utveckla smarta logistiklösningar och innovativa upphandlingsmetoder som breddar marknaden får vi ökad lönsamhet som följd. Mathantverkare, restauranger, offentliga kök m fl. ska stödjas i sina ambitioner att förädla och utnyttja lokala råvaror för både sin egen, naturens och den hungriges skull. Vi vill också arbeta för bättre jämställdhet i matbranschen så att den kan nå sin fulla potential.

Våra insatser skall medverka till att alla producenter inom de gröna och blå näringarna skall kunna utveckla sin produktion så att man tar ett steg uppåt i värdekedjan för att nå ökad lönsamhet. Ekologisk odling och djuruppfödning samt KRAV-certifiering är exempel på steg som kan tas för att utveckla produktionen och nå fler kunder i butiken. Att ta tillvara på den lokala maten genom förädling i närområdet är en stor vinst både för producenten och för allmänheten oavsett om det handlar om fisk, vete eller någon annan matvara.