Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.
 • Servicepunkter
  Kan ni medverka till att det skapas fler servicepunkter eller digital handel?
 • Kommersiell och offentlig service
  Kan vi skapa eller behålla arbetstillfällen inom området service på landsbygden?
 • Innovativa servicelösningar
  Tänk nytt
 • Ortsutveckling
  Vill ni medverka till förbättrad service för er ort?
 • Mötesplatser
  Hur kan vi stärka en mötesplats med fler funktioner?
 • Transporter
  Hur kan vi utveckla nya transportlösningar på landsbygden?
 • Bredband
  Hur kan vi medverka till utbyggt bredband på landsbygden?
 • Bostäder på landet
  Kan ni medverka till att fler byggprojekt startar på landsbygden?
 • Regelverk ofta ett hinder
  Kan vi påverka, förändra eller utveckla regler eller ekonomiska förutsättningar för byggande på landsbygden?
Datum:november 13, 2015

Leva och Bo

Leva, bo och verka på landet.

Många i storstaden skulle gärna bosätta sig på landsbygden om bara de rätta förutsättningarna fanns. Inte minst i vårt område är detta en tydlig tendens där många väljer att bosätta sig permanent i sitt fritidshus. Men för att fler skall få möjlighet att välja var man vill bo behöver vi bygga mer på landsbygden. En viktig uppgift under programperioden är att medverka till ökad bostadsproduktion och sänkta kostnader. Fler boende ger underlag för skolor, kommunikationer och handel.

En viktig förutsättning för ökad inflyttning är tillgång till robusta bredbandsuppkopplingar i form av nedgrävd fiber. Här har redan stora insatser gjorts där Leadermetoden spelat en viktig roll för att organisera arbetet, bilda byalag och biträda med ansökningar av statsbidrag. Det arbetet måste fortsätta med hög intensitet.

Tillgång till service i olika former är ofta avgörande inför val av bostadsort. Vi vill därför fortsätta att utveckla innovativa servicelösningar i form av ”Servicepunkter” där man kan erbjuda ett bredare sortiment av tjänster.

En annan form av service som är under utveckling är ”Digital handel” med dagligvaror där kunden beställer via nätet och får varorna levererade till ett utlämningsställe. Detta lämpar sig väl för mindre orter som saknar egen affär.

Det behövs också utveckling av ”mötesplatser” på landsbygden, det kan vara samlingslokaler, gym, idrottsplatser eller annat. Det är också viktigt att skapa mötesplatser som främjar möten mellan stad och land.