Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.
 • Slott och herresäten
  Hur kan vi dra nytta av våra kulturskatter?
 • Skärgården
  Är den tillgänglig för alla?
 • Besöksnäringen
  Hur kan vi öka antalet besökare inom vårt område?
 • Ny destinationer
  Hur kan vi skapa fler reseanledningar?
 • Samverkan mellan aktörer
  Hur kan vi dra ekonomisk nytta av varandra?
 • Ekoturism
  Här betar Solveig hon bidrar till öppna landskap, sevärdheter och närproducerad mat
 • Nya produkter
  Upplevelser på landet skapar sysselsättning
 • Ny idéer
  Hur kan vi paketera upplevelser?
 • Östersjövänlig mat...
  en ny produkt för besöksnäringen?
 • Barnvänliga destinationer
  Hur kan vi utveckla produkter för barnfamiljer?
 • Nätverk
  Kan vi öka samverkan mellan aktörer med turistanknytning?
 • Lasses Bildtjänst
  Ekoturism
  Hur kan vi inspirera entreprenörer att skapa outdoorprodukter
 • Kommunala aktiviteter
  Kan vi samordna och marknadsföra oss tillsammans?
 • Hembygdsföreningar
  Oanade skatter och sevärdheter behöver marknadsföras bättre
 • Skyltning
  Hur löser vi allmän information?
 • Ny produkter
  Ökad kunskap om lönsamma produkter
 • Fisketurism
  Vi behöver fler anläggningar
 • Fiskekort
  Vi behöver marknadsföra fiskevatten bättre
 • Fiskeguider
  Vi behöver utbilda och inspirera entreprenörer inom fisketurism
 • Fiskets möjligheter
  Hur kan vi produktutveckla fisket?
Datum:november 13, 2015

Turism

Ökad turism. För att främja besöksnäringen kommer vi att arbeta med olika åtgärder inom turismen.

De tillgångar som finns i vårt område är i stor utsträckning förknippade med vår fina natur, tillgången till skärgård, insjöar och vattendrag i närhet till storstadsområden samt en levande landsbygd och produktion av lokala råvaror.

Vi vill utveckla turism inom ramen för begreppet ekoturism. Det handlar om att bevara istället för att förbruka det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft ska respekteras. Varje arrangemang ska bidra till resmålets ekonomi genom övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster mm.

Vi vill utveckla fisketurismen, utbilda aktörer och utveckla fiskedestinationer inom vårt område som har goda förutsättningar för detta.

Vi ska arbeta för att aktörerna utbildas och blir bättre på att marknadsföra, paketera, samverka och leverera de produkter som finns att erbjuda i området

Infrastrukturen i området ska förbättras genom utveckling av allmän information om området såsom skyltning, rastplatser, förbättrad tillgänglighet etc.