Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.

Paraplyprojekt

american_quarterhorseFakta:
Ett paraplyprojekt ägs alltid av Leaderområdet. Modellen bygger på att LAG ansöker om ett antal förutbestämda delaktiviteter som alla platsar under ett och samma insatsområde och med liknade typ av kostnader.

 

Leader Sörmlandskusten har beslutat om två projekt:

Kick Start Nära Mat

Kick Start Nära Mat ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat.

Kick Start Leva Bo

Kick Start Leva Bo ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo.

Vi vill ”Kicka igång” grupper med smarta idéer att själva finna verktyg till genomförande. Det handlar om att förankra och motivera fler personer att bidra till utveckling!

Läs mer under respektive flik om vad som är på gång.