Sörmlandskusten - en funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land.
 • Kick Start Nära Mat
  Inspirerar och väcker intresset hos fler aktörer inom matproduktion
 • Willkommen Deutschland
  Transnationellt projekt med Leader SüdWest-Mecklenburg
 • Mångfald i boendet på Vackstanäs
  Nyanlända barnfamiljer får erfarenhet av svensk landsbygd med bad, sport och kunskaper om det nya landet.
 • Ekoladan
  Utvecklar en nytänkande ekologisk mat- och hållbarhetsupplevelse.
 • Kick Start Strategisk Mångfald
  Eldar på och inspirerar personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete i gröna sektorn
 • Stall Bergtorp
  Barn och ungdomar från olika socioekonomiska områden får möjligheten att uppleva och lära om den svenska landsbygden och naturen.
 • Närodlad mat på Vackstanäs
  Visar upp möjligheten att en skolrestaurang kan få tillgång till lokalt framtagna och ekologiska råvaror
 • Ersboda 4H gård
  Torpet Ersboda i Salems kommun förvandlas till en 4H-gård
 • Kick Start Leva Bo
  Inspirerar aktörer att verka för en funktionell och hållbar landsbygd
 • Järna Cykelkultur
  Visar ett innovativt sätt att utveckla en typ av servicepunkt nära en pendlarstation till Stockholm
 • Järna Vildmark
  Äventyrspark med höghöjdsbana, klättervägg och paddlingsäventyr.
 • Stavsjö hyreslägenheter
  Utvecklat en modell för att ta fram ett antal hyreslägenheter i markplan i ett landsbygdssamhälle.

Projektexempel

Just nu pågår 15 projekt i vårt område, vi har bokat upp 46% av vår budget. LAG fattar löpande beslut fram till och med 2020. Ni kan läsa mer om våra projekt under fliken karta över beslutade projekt

 

Våra ”Kick Start” projekt är en möjlighet för er som vill söka medel till en förstudie.

Vi vill ”Kicka igång” grupper med smarta idéer att själva finna verktyg till genomförande. Det handlar om att förankra och motivera fler personer att bidra till utveckling!

Läs mer under respektive flik om vad som är på gång.

Kick Start Nära Mat

Kick Start Nära Mat ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom matproduktion samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Nära Mat.

Kick Start Leva Bo

Kick Start Leva Bo ska bidra till att inspirera och väcka intresse hos fler aktörer att samarbeta och organisera sig för nya arbetstillfällen inom Servicelösningar samt att göra förberedande studier och utredningar som underlättar starten av viktiga projekt inom insatsområdet Leva Bo.

 

Kick Start Strategisk mångfald

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att engagera sig för att nyanlända skapar egna eller får arbete. Det kan handla om hur föreningar, organisationer och enskilda i ett samhälle frivilligt organiserar sig för att bli en arbetsgivare eller hur företagare kan ta initiativet att anställa nyanlända personer. Det kan också handla om att coacha nyanlända med egna affärsidéer eller skapa nya nätverk för erfarenhetsutbyte.

 

Nära mat

Jordbruk, trädgårdar och lokala mathantverkare bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning.
Read More

Strategisk mångfald

Med mångfald avser vi både etnisk och kulturell mångfald i ett inkluderande synsätt.
Read More

Leva och Bo

Många i storstaden skulle gärna bosätta sig på landsbygden om bara de rätta förutsättningarna fanns.
Read More

Turism

Vi vill utveckla turism inom ramen för begreppet ekoturism
Read More