LAG möte för beslut

In Nyheter by Tomas

Tänk på att era handlingar måste vara oss tillhanda senast 3 veckor innan ett LAG-möte för att vi ska hinna bereda ärendet.

8 februari Nyköping

13 mars Årsmöte Oxelösund

13 juni